Құрылтайшы:

— Жамбыл ауданының әкімдігі.

Директор-бас редактор: Рәтбек Терлікбаев.

Газет —2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі ,байланыс,ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы “№15705-Г” Куәлігі берілген.

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

040600, Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 164 “а” үй.

Телефондар:

Бас редактор: 872770-2-44-28,

Бас редактордың орынбасары 2-44-29, жалпы бөлім 2-44-25, есепші 2-44-27, факс-872770- 2-44-28.

Таралымы — 6320 дана.

Газет аптасына бір рет — сенбі күні шығады.